dinsdag 21 november 2017

NND Rlease: Day 2

Hello en welcome on day 2 of the Newton’s Nook Release.                * Hallo en welkom op dag 2 van de Newton's Nook Release.


Here is a closer look on the set. Isn’t it great, for all the dog loving people?! Be sure to read this blogpost completely till the end to see how you can win this set.                * Hier is de set van dichterbij bekeken. Is het niet geweldig? Zeker voor alle hondenliefhebbers! Lees deze blogpost helemaal tot het einde om te zien hoe je deze set kan winnen.
 
Yesterday we showed you some new die set. This bigest frame will be the base of my cards from today.                * Gisteren hebben we je nieuwe snijmallen laten zien. Hetgrootste frame wordt is vandaag de basis van mijn kaarten.For the first card I created a little scene with the dog that wants to go ice skating. As you look closely I used the snowflake stamps to pretend it’s snowing. The trees are from a well loved older set "Fox Hollow". After placing the dog, I only had to use the sentiment to finish of this card.                * Voor de eerste kaart heb ik een kleine scène gemaakt met de hond die wil gaan schaatsen. Terwijl je goed kijkt, heb ik de sneeuwvlokstempels gebruikt om het te laten uitschijnen dat het sneeuwt. De bomen zijn van mijn geliefde oudere set "Fox Hollow". Na het plaatsen van de hond, moest ik alleen nog een boodschap op de kaart stempelen om de kaart te voltooien.


On the second card the image gave me so much coloring fun. I colored the snowmen as it looked that he was in the sunlight. The background also have some sunlight to make that obvious. With again a same tree this card was done. You can even die cut the face and buttons from the snow man, although I haven’t done that on the card, it’s so cool!                * Op de tweede kaart gaf de afbeelding mezelf zoveel kleurplezier. Ik heb de sneeuwmannen ingekleurd net alsof het lijkt of hij in het zonlicht staat. De achtergrond heeft ook wat zonnenstralen om dat duidelijk te maken. Met weer dezelfde boom was deze kaart klaar. Je kunt zelfs het gezicht en knopen van de sneeuwpop uitsnijden, hoewel ik dat niet op deze kaart, het is zo cool!


Ik vind deze honden set zo leuk.                * I really love this dog set.


Of course I had to use the 3rd dog too.I gave him a night scene and made a big hill with the "Land Border" dies.                * Natuurlijk moest ik ook de 3e hond gebruiken. Ik gaf hem een nachtscène en maakte een grote heuvel met de "Land Border" snijmall.Isn’t he awesome? How much of a winter scene can you have when a dog is sleeing down a snow hill?                * Is hij niet geweldig? Kan je nog een beter winter tafereel  hebben dan een hond die door een sneeuwheuvel slingert?

Would you like to win the “Winter Woofs” Stamp Set? Each of these stamp sets will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Wednesday November 22nd at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, November 24th.                * Wilt je de "Winter Woofs" -stempelset winnen? Elk van deze stempelsets wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen zijn! Je hebt tot woensdag 22 november om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 24 november bekend gemaakt op de blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  Tatianahttp://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/


http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-furry-friends-3/

maandag 20 november 2017

NND Release: Day 1


Hi there, are you ready for some fun? From  Monday till Wedsnesday the Newton’s Nook Design team will show you the  new release. Today is our first release day and we have so many things to show.                * Hallo daar, ben je klaar voor wat plezier? Van maandag tot woensdag laat het Newton Nook Design ontwerpteam je de nieuwe release zien. Vandaag is onze eerste releasedag en we hebben zoveel dingen om te tonen.First I will zoom in to the stamps with some coördinating dies ("Cup of Cocoa" and "Frozen Fellowship").                * Eerst zal ik inzoomen op de stempels met een aantal coördinerende snijmallen ("Cup of Cocoa" and "Frozen Fellowship").

Sencondly we have some great stand-a-lone dies this month. One is an awesome card base die “Frames & Flags” and the other one is a tag die “Fancy Edge Tag”.                * Ten tweede hebben we enkele 'stand-alone' snijmallen deze maand. Één daarvan is een geweldige kaartbasis snijmal "Frames & Flags" en de andere is een tag stanzs "Fancy Edge Tag".


Here is what I made with all these items:                * Hieronder zie je mijn inspiratie met de nieuwe items:These cute mugs are awesome! As you can see on this card I used the pretty “Cheers” die, that’s included on the "Cocktail Mixer" die set, to make my phrase complete.                * Deze leuke mokken zijn geweldig! Zoals je op deze kaart kunt zien, heb ik de mooie "Cheers" -snijmall gebruikt van de  "Cocktail Mixer" snijmall set, om mijn zin compleet te maken.The next project is made with the adorable snowmen. Normally it’s meant to use on a vertical card, but that’s not what I did.                * Het volgende project is gemaakt met de schattige sneeuwmannen. Normaal gesproken is het bedoeld om te gebruiken om een verticale kaart te maken, maar dat is niet wat ik deed.


Below is a smal tutorial how you can easaly change the direction of the stamp set.                * Hieronder vind je een korte handleiding waarin je kan zien hoe eenvoudig je de richting van de stempelset kan wijzigen.


First stamp your snowmen on paper, after that you stamp it on a sticky note. Than you cut out the sticky note and stick it on your first print. This makes it possible to stamp it again and have a vertical snomen scene. Of course I had to use these awesome new dies. So after I stamped the snowmen, I die cut them with the smaller rectangle. The two fish-tailed banners are also from the die set, but I cut a sides to make it smaller.       * Stempel eerst je sneeuwmannen op papier, daarna stempel je nog eens op een post it. Dan knip je het uit en plak je de post it op je eerste afdruk. Dit maakt het mogelijk om het opnieuw te stempelen en een verticale sneeuwman-scène te maken. Natuurlijk moest ik deze geweldige nieuwe stempels gebruiken. Dus nadat ik de sneeuwmannen heb gestempeld, sneed ik ze uit met de kleinere rechthoek. De twee visstaartbanners komen ook uit de snijmall set, maar ik heb een zijkant afgesneden om hem kleiner te maken.


Would you like to win the “Cup of Cocoa” or the “Frozen Fellowship” Stamp Set? Each of these stamp sets will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Wednesday November 22nd at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, November 24th.                * Wilt je de "Cup of Cocoa" of de "Frozen Fellowship" -stempelset winnen? Elk van deze stempelsets wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen zijn! Je hebt tot woensdag 22 november om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 24 november bekend gemaakt op de blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:

Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  Tatiana


http://www.newtonsnookdesigns.com/cocktail-mixer-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snowfall-stencil/ 

vrijdag 17 november 2017

DIY Christmas Scene

Hello creative friends! It's already Friday; let's celebrate the weekend with another fun Newton's Nook Design project.                * Hallo creatieve vrienden! Het is al vrijdag; laten we het weekend vieren met een leuk Newton's Nook Design projectje.


As you can see I created this bright Christmas scene and I'm going to explain how I created that background.                * Zoals je kan zien heb ik deze fleurige kerstscène gemaakten ik ga uitleggen hoe ik die achtergrond heb gecreëerd.


1. First you stamp out your images for your scene. I used the "Fireside Friends" and a mouse from the "Santa Paws Newton" stamp set. The sentiment is from the "Sentiments of the Season" set. Of course I colored my scene with Copic Markers.                * 1. Eerst stempel je je afbeeldingen voor je scène. Ik gebruikte de "Fireside Friends" en een muis van de "Santa Paws Newton" stempel set. De kerstwens komt uit de"Sentiments of the Season" set. Natuurlijk heb ik mijn scène gekleurd met Copic Markers.

2. Than you draw a horizontal line which best represents the dividing line between the floor and the wall. After this you put a pencil point somewhere in the center (top) of your card. This point will be your viewpoint. Measure on the bottom some points that are evenly spaced. Connect these points to your central point.                * 2. Vervolgens teken je een horizontale lijn die een scheidingslijn is tussen de vloer en de muur. Hierna zet je een punt met je potlood ergens in het midden (bovenaan) van je kaart. Deze punt zal jouw gezichtspunt zijn. Meet aan de onderkant enkele punten die gelijk verdeeld zijn. Verbind deze punten met je centrale punt.

3. To make your perspective better you draw now horizontal lines tp make the tiles complete. Be sure you space the lines more closer to each other on the top of your, than below.                * 3. Om je perspectief te verbeteren teken je de horizontale lijnen om de tegels te voltooien. Zorg ervoor dat je de lijnen dichter bij elkaar staan aan de bovenkant van je grond dan onderaan.


4. Color your tiles. First I collard the darker tiles with Copic Markers C07, C05 and C04.                * 4. Kleur je tegels. Eerst tekende ik de donkerdere tegels in met Copic Markers C07, C05 en C04.

5. Than color the lighter tiles. The Copic markers I used for these are C03, C02, C0.                * 5. Kleur vervolgens de lichtere tegels. De Copic-markers die ik hiervoor gebruikte zijn C03, C02, C0.

6. The last thing to do is to create your wallpaper. I simply covered the images and tiles with post it notes and distress inked my background. After the base was finished I did the same thing but with the "Waves" stencil on top.                * 6. Het laatste wat je moet doen is je muur maken. Ik bedekte de afbeeldingen en tegels gewoon met post-its en kleurde mijn achtergrond met distress inkt. Nadat de basis klaar was, deed ik hetzelfde, maar met de "Waves" stencil erop.


That was my card for today. I hope you enjoyed it, if you want to see more inspiration ont the Newtons Nook project be sure to watch their blog.                * Dat was mijn kaart voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond, als je meer inspiratie wilt zien voor Newtons Nook-projectjes, bekijk dan zeker hun blog.


http://www.newtonsnookdesigns.com/waves-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/santa-paws-newton/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sentiments-of-the-season/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sentiments-of-the-season/

http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-furry-friends-3/