zaterdag 22 juli 2017

Stencil Fun

Hello there, previous week you saw me showcasing the new Newton's Nook Design products in their release week. Today I like to share a video about how I used all the new stencils on the cards that I made in that release week.                * Hallo daar, vorige week heb je de nieuwe Newton's Nook Design producten gezien in hun releaseweek. Vandaag wil ik graag een video delen over hoe ik alle nieuwe stencils gebruikte op de kaarten die ik toen toonde.As you can see, I gave the pictures a numbering that matches the order in which I show them on the video. Under the same order I sum up the links to the orignal blogpost, so you can see the cards in more details.                * Zoals je kan zien gaf ik de foto's de nummering die gelijkloopt met de volgorde waarin ik ze toon op de video. Onder dezelfde volgorde som ik hieronder links naar de kaarten op zodat je ze uitgebreidere foto's kan bekijken.

1. The first two cards with the toucan and the "Tropical Leaves" stencil: click here.
2. The cute footprints on the card with the "pawprints" stencil: click here.
3. The card with the "Waves" stencil and the glitter paste: click here.
4. The magic space scene with the "Starfield" stencil: click here.
1. De eerste twee kaarten met de toekans en de "Tropical Leaves" sjabloon: klik hier.
2. De schattige voetafdrukjes op de kaart met het "pawprints" sjabloon: klik hier.
3. De kaart met de "Waves" sjabloon en de glitter paste: klik hier. 
4. Het magische ruimte tafereel met het "Starfield" sjabloon: klik hier.


Here you finally find the video:                * Hier vinden jullie dan eindelijk de video:


If you can not get enough of the videos, in our design team, Holly also made a nice video with more fun ideas; So take a look at this one too. & have a nice weekend!                * Als je niet genoeg van de video's kan krijgen, in ons design team maakte Holly ook een leuke video met nog meer leuke ideetjes; bekijk deze dus zeker ook. & beleef een fijn weekend!

http://www.newtonsnookdesigns.com/tropical-leaves-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pawprints-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/waves-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/

vrijdag 21 juli 2017

Winston On a Vacation

 I've two blogposts for you today, be sure to check both!               * Ik heb twee blogposts voor jou vandaag, wees dus zeker dat je beide bekijkt!

Hi there, here I'm again. This time I made a blog post for Newton's Nook Design with a small tutorial. Below I show you in only three steps how you can make a card with an extra flap.                * Hallo daar, hier ben ik weer. Deze keer maakte ik een blogpost voor Newton's Nook Design met een kleine handleiding. Hieronder zie je in slechts drie stappen hoe je een kaart met een extra flap kan maken.


1. Take two card bases and give them both on one side a tab. You can use a die or you can draw around something with a tab on that card base.                * 1. Neem twee kaartbasisen en geef telkens één kant een tabblad. Je kan een snijmal gebruiken of je kan iets rond aan tabblad tekenen op de kaart en vervolgens snijd je het uit.
2. Of course take all your stamps to make a scene on the two cards.                * 2. Neem al je stempels om een ​​scène op de twee kaarten te maken.
3. Cut the a piece back side top card. Still leave a few cm/inches so you can tape it down with double sided tape.                * 3. Snijd een stuk van de achterkant uit aan de bovenkant van je kaart. Laat nog een paar cm / inch over, zodat je deze met dubbelzijdig tape kunt vastkleven aan de andere kaart.

& tadaa this is how it looks at the end:                * & Tadaa dit is hoe het er uiteindelijk uitziet:


The top card shows Winston on a flight to his best vacation ever.                * De topkaart toont Winston onderweg naar zijn beste vakantie ooit.


Inside you see the complete vacation scene. I just combined a lot different stamps set included the new "Winston's Lake House".                * Binnen zie je de complete vakantie scene. Ik heb gewoon veel verschillende stempel sets gecombineerd inclusief het nieuwe "Winston's Lake House".

 

 Isn't Winston cute with his little buddy in the woods at the lake?                * Is Winston niet schattig met zijn klein vriend in het bos bij het meer?I'll also be showing a video how I made the background using the new Newton's Nook Stencils this weekend. See you than!!                * Ik dit weekend ook een video laten zien hoe ik de achtergrond maakte met behulp van de Newton's Nook Stencils. Tot dan!
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house/  http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath/http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath-die-set/

http://blog.cardsandscrap.nl/2017/06/challenge-juli-inspiratiefoto-thema.html

Whimsy Stamps: Release Day

Hello everyone, it's the last day of the Whimsy Stamps release, I'm so happy I can show you another stamp set I illustrated; "Little Birdie Told Me".                 * Hallo iedereen, het is de laatste dag van de release van Whimsy Stempels, ik ben zo blij dat ik je een nieuwe stempel set kan laten zien die ik zelf heb geïllustreerd; "Little Birdie Told Me".

Actually this stamp set is created to go along with the "Pretty Big Flowers", it's again a set with a lot flowers, but also with a bigger bird this time. I made card with the bird as focal and a funny 'bird-day' sentiment hihi.                 * Eigenlijk is deze stempel set gemaakt om mee te gaan met de "Pretty Big Flowers", het is weer een set met veel bloemen, maar ook met een grotere vogel deze keer. Ik maakte kaart met de vogel als middelpunt en een grappig 'bird-day' sentiment hihi.


Be sure to check out the Whimsy Blog and Facebook group to see more idea's.                 * Zorg ervoor dat je de Whimsy Blog en Facebook-groep bekijkt voor meer ideeën.


http://anothercolorfulcreation.blogspot.be/2017/07/july-1st-color-combo-challenge.html